Mennesket er fortolkende væsener

Mennesker er fortolkende væsner. Når vi møder verden, fortolker vi vores oplevelser. Dvs det er ikke episoden, men fortolkningen eller oplevelsen af episoden, som giver episoden mening og betydning.

At skabe motivation uden relation

Hvordan skaber man motivation eller forandring uden relation? I gadeplansarbejde møder vi mange unge mennesker, som befinder sig i forskellige udsatte situationer. Vi har ofte ingen eller kun har en meget tynd relation til de unge. Alligevel skal vi forsøge at motivere dem, skabe kimen til forandring og andre former for retningsgivende dialoger. Præmissen er… Read More »

Pædagogisk kvalitet målt i tal

Gad vide hvad der sker, når pædagogisk kvalitet bliver målt med tal? Når man bedømmer pædagogisk udvikling ud fra at der har været en progression fra et tal til et andet tal? Hvilke effekter har det mon på det pædagogiske arbejde?

Dokumentation – hvorfor?

Vi dokumenterer, men for hvem og for hvad? Er det for institutionsomsorg? Er det for at skærpe arbejdet med borgeren? Er det for at informere kollegaer? Eller noget helt andet? Lige meget hvorfor vi dokumenterer, er dokumentation en alvorlig sag. Dokumentation gør noget!